Voorwaarden

  1. Je moet beschikken over een e-mail adres. Ook de toegang tot het internet is aan te raden.
  2. Je mag met meerdere teams deelnemen aan de Superelf Competitie.
  3. Bedenk een originele naam voor je team(s).
  4. Het team waarmee je wilt deelnemen moet voor vrijdag 9 augustus 2024 18.00u. ingeschreven zijn. Het is aan te raden, in verband met de verwerkingstijd, je team ruim (3 a 4 dagen) voor de deadline in te schrijven. Dit is ook in je eigen belang mocht je namelijk een onreglementair team hebben ingeschreven dan heb je nog kans dit voor de deadline te corrigeren. Inschrijvingen die na het verstrijken van de deadline worden NIET meer geaccepteerd. 
  5. Het inleggeld bedraagt 10,- per deelnemend team. Om deel te nemen moet dit bedrag voor 1 september 2024 aan de competitieleider betaald zijn. Voor iedere week dat het later binnenkomt worden 10 strafpunten toegekend.
  6. Bij het bereiken van 50 strafpunten zal het betreffende team uit de competitie genomen worden.
  7. Ieder team kan zich inschrijven voor 1 of meerdere subleagues, dit kan middels de 'eigenaar' van de subleague een mail te sturen vanaf de website.
  8. Iedere manager dient zich te houden aan de spelregels. In het geval deze spelregels geen uitkomst bieden beslist de competitieleider.
  9. Lijkt het jou iets om deel te nemen, neem dan contact op met competitieleider of kijk onder het kopje inschrijven.